Odana from Lihdanfurt,  castraat,   geb 30 okt. 2013
Oma van indy & Saffie

Ruslana from Lihdanfurt, castraat,  geb 10 dec 2014,

oma van Faith

Joshca from Lihdanfurt, castraat,  geb. 21 april 2012
Moeder van Ylene en Yara
Overgroot oma van Sjuul en Beau

Ylena from Lihdanfurt, castraat, geb. 06 nov. 2016

moeder van Sjuul, oma van Beau

Yara from Lihdanfurt,  castraat,

geb 06 nov. 2016

zus van Ylena en tante van Sjuul