Joshca from Lihdanfurt, castraat,  geb. 21 april 2012
Moeder van Ylene en Yara
Overgroot oma van Sjuul en Beau

Odana from Lihdanfurt,  castraat,   geb 30 okt. 2013
Oma van Saffie

Ruslana from Lihdanfurt, castraat,  geb 10 dec 2014,

Ylena from Lihdanfurt, castraat, geb. 06 nov. 2016

moeder van Sjuul, oma van Beau

Rosa from Lihdanfurt, castraat, geb. 04-08-2021, moeder van Saffie 

Faith from Lihdanfurt, castraat, geb .25-08-2021, moeder van Siem

Yara from Lihdanfurt,  castraat, geb 06 nov. 2016, zus van Ylena

Bleu Berry, blue solid, 19-08-2018 castraat

Beau from Lihdanfurt, castraat, geb 15-08-2022

Sjuul from Lihdanfurt, castraat, geb 23-10-2020, moeder van Beau

Siem, neva creme point white, 10-04-2023 castraat

Finley from Lihdanfurt, castraat  , geb 25-08-2021 vader van Saffie en Indy

Jay Jay from Lihdanfurt, castraat, geb. 23-10-2020